De Föörzangebowl

De Föörzangebowl

Eimol em Johr föhle mer uns wohl,
dann jitt et zom Chressfess e Föörzangebowl.
Zwei Fläschje ren met Rum vum Strüh,
dozo e Mokkatässje Tee,
dä Opa fingk dat schön un jod:
Spendeet dozo der Zuckerhot.
Noch en Fläsch Schabau üvver dat Ding.
Un esu setze mer em Flammesching.

Un es dat Höötche avjebrannt,
dann nemmp uns Mamm die Kell en de Hand
schödd jedem vun uns e janz klein Stöözje
en et Tässje – do verjeiht et Jööze –
Dann kom uns Opa an de Reih,
jov sich jitz vun der Stöözjer jlich drei
un sechs un sibbe noch hingendran.
Dat reef dä Vatter op dä Plan.

Dä wor jitz nömlich flöck zor Stell
un schnappten sich tireck die Kell
hatt sich zoeesch ne jode Schluck
tireck ens en de Muul jeschutt
drop nohm met beidse Häng dä Pott
hä. Ex un hopp. Dat Züch moht fott.
Un sank donoh met leisem Fleh’n
janz höösch hernieder op sing Kneen.

Doch Opa, dä beheeld de Nirve
un hollten sing Schabau-Reserve:
Wacholder, Asbach, Akrobat,
Kabänes, alles, wat hä hatt.
dat wood met Zucker avjeschmeck
un met der Oma usjeschleck.
Jitz sang hä un kunnt kaum noch stonn:
„Ich mööch zo Foss noh Kölle jonn!“

Bei drei Promill woodt och Oma kühn
un laht ’ne Striptease op de Bühn.
Un als it wor fass puddelrüh,
kom Opa alles en de Hüh‘.
Hä sank drop wie mer’t noch nit soch
zo Boddem, wo ald Vatter loch
Loort noh der Oma durch sing Brell
un lallte nor „Dä Ezechiel!“

Tant Billa wor bei uns zo Jass
un hätt dä janze Spass verpass,
weil it wor nit mih janz dobei.
Doch als it soch die Biesterei
un meddemang Oma. Puddelrüh
Daach it: „Ich han e déja-vue!“
Wie jedes Jihr zo deefst bewääch
en Füürzangebowl un jlöcksellije Dääch.

.

christmas-market-646410.